Bedrijfsmassage

Pop-up praktijk Xīndi biedt professionele stoelmassage aan op locatie. De massage kan ingezet worden om uw medewerkers gezonder en fitter te maken. De stoelmassage kan uitgevoerd worden in een aparte ruimte die u hiervoor ter beschikking stelt. Is er geen aparte ruimte beschikbaar, dan vorm ik een afgeschermde ruimte met behulp van meegebrachte kamerschermen. Juist omdat tijdens de stoelmassage de medewerkers hun kleding aanhouden is de stoelmassage laagdrempelig en bij uitstek geschikt om uw medewerkers een ontspanningsmoment aan te bieden tijdens de werkdagen.


Stoelmassage is een doelgericht middel om stress en werkgerelateerde klachten te verlichten en te voorkomen. Ik masseer de rug, schouders, nek, armen, handen en hoofd.


Stoelmassage is uitermate geschikt voor mensen die:

 • Veel achter de computer werken

 • Regelmatig onder hoge druk werken

 • Veel in dezelfde houding zitten

 • Lichamelijk zwaar werk verrichten

 • Geestelijk zwaar werk verrichten


De stoelmassage ontspant de spieren die het meest lijden onder een verkeerde lichaamshouding en werkstress. De energiestromen worden tijdens de massage weer opgewekt.


De specifieke technieken die toegepast worden bij de stoelmassage stimuleren de doorbloeding van het weefsel en helpt bij onder ander de onderstaande klachten:

 • Stijve nek

 • Spanningshoofdpijn

 • Tintelende vingers

 • Pijnlijke armen en schouders


Uit onderzoek is gebleken dat het regelmatig ondergaan van een stoelmassage op de werkvloer de volgende voordelen voor u als werkgever bieden:

 • Minder ziekteverzuim

 • Ontspannen medewerkers

 • Gezonde werkhouding

 • Betere collectieve gezondheid

 • Beter welbevinden

 • Minder uitval


De kosten van bedrijfsmassage zijn aftrekbaar als bedrijfskosten en vallen niet onder de loonbelasting of de Werkkostenregeling als aan bepaalde voorwaarden is voldaan. De omzetbelasting (BTW) over de stoelmassage is voor werkgevers aftrekbaar als voorbelasting.


Arbo-verstrekkingen

Onder verstrekkingen of vergoedingen die niet als beloningsvoordeel worden ervaren vallen onder meer vergoedingen of verstrekkingen die samenhangen met verplichtingen van de werkgever op grond van de Arbeidsomstandighedenwet zonder dat de werknemer hierdoor een aannemelijke privé-besparing geniet.


Stoelmassage

De stoelmassage is onder de volgende voorwaarden een vrije verstrekking:

- U heeft als werkgever een arbo-plan

- De stoelmassage maakt in redelijkheid uit van het eerder genoemde arbo-plan

- De stoelmassage vindt tijdens werktijd plaats

- De werknemer is geen eigen bijdrage verschuldigd

- Er is geen sprake van een aannemelijk privé besparing voor de werknemer.


Als u als werkgever niet aan deze voorwaarden voldoet, is er geen sprake van een "vrije verstrekking" maar "loon in natura".

Dit valt onder de Werkkostenregeling (WKR). Afhankelijk van de omvang van de eigen bijdrage kan u als werkgever zelfs duurder uit zijn. Het risico bestaat dat u dan een fikse naheffing loonbelasting kunt ontvangen.


Fiscale voordelen:

De omzetbelasting (BTW) over de stoelmassages is voor de werkgever aftrekbaar als voorbelasting.( bron website Ministerie van Financiën, Rijksoverheid).


Mocht u naar aanleiding van de bovenstaande informatie geheel vrijblijvend een afspraak willen maken, om de mogelijkheden te bespreken wat Pop-up praktijk Xīndi voor uw bedrijf zou kunnen betekenen. Kunt u contact met mij opnemen.

Pop-up praktijk Xīndi is aangesloten bij de Beroepsvereniging voor Stoelmasseurs.